Hur stor kan Greta Thunberg bli?

Att en sextonårig miljöaktivist blir världsberömd är sensationellt. Kanske dags att fråga sig varför. Har Greta Thunberg ny kunskap om klimatkristen? Kan hon peka ut en väg för en hållbarare värld? Nej, faktiskt inte. Allt hon säger har sagts av tiotusentals människor hundratusentals gånger. Men hon kan en sak: entusiasmera.

Det är en god egenskap, men den klingar av och det börjar bli dags att se på fenomenet Greta med nyktrare ögon. Miljökrisen är inte en dagslända som blåser av lika fort som entusiasm eller ett kändisskap; den kräver långsiktigt målmedvetet arbete och därmed andra slags hjältar. 

Gretas väg är tyvärr kortsiktigt PR-slimmad, inte långsiktigt konstruktiv. Faktum är att den därmed innehåller destruktiva drag. Ingen katastrofsituation blir bättre av att man grips av panik, något som Greta faktiskt rekommenderar. Tvärtom, alla känslor som skam, panik, ångest gör det svårare att handla rationellt. Men sådan är PR-världen: ingen vinner berömmelse med argument. 

Tänk bakåt: en generation tillbaka eldade vi oljepannor, körde bilar utan tillstymmelse till rening, hade våldsamt energislöseri i näringsliv och förvaltning, och vanliga medborgare levde ett sorglöst slit-och-slängliv. Allt detta tonas nu systematiskt ner, och hjältarna är oglamorösa forskare och ingenjörer som utvecklar nya hållbara material, energisnåla processer, effektivare energikällor och renare drivmedel, för att inte tala om nya klimatsmarta uppfinningar som reflektorer och koldioxidfällor. Ska vi gå framåt krävs more of the same. Panik skulle förstöra allt. Och tumregeln är: en ingenjör är viktigare än tusen miljöaktivister. 

Förhoppningsvis är gretahajpen på topp och dalande nu. Men tyvärr finns det många som föredrar en ung hjältinna framför kompetenta konstruktörer och känslor framför åtgärder.

Lars Melin

Lars Melin är docent i svenska vid Stockholms universitet och populärvetenskaplig skribent.

Lars Melin är också författare till bland annat följande böcker:
Stil. Språkets svårfångade signalsystem. Morfem 2019.
Faktiskt! En bok om världsbilder och vad de vilar på. Veritas 2015.