Sacred Heart Cathedral Basilica – katolskt landmärke i Newark, New Jersey

New Jersey är en av USA: s minsta delstater. Den ligger på östkusten, bara ett stenkast från staten – och staden – New York. Dess största stad, Newark, är en av USA: s allra äldsta och ett myller av stora industri- och hamnområden, s.k. project housings (att jämföra med svenska miljonprogramsområden) och små idylliska villaområden. Här ligger också en av USA: s största katolska katedraler.

2005 års statistik visar att 78 % av delstatens knappt nio miljoner invånare är vita, 15 % svarta och 8 % asiatiska. De största folkgrupperna utgörs av italienare, irländare, tyskar, polacker och afrikaner, men här finns också holländare, och en stor grupp spansktalande från bland annat Puerto Rico.

Liksom i de flesta andra amerikanska delstater är befolkningen relativt homogen i sina områden. Följaktligen har en stad som Newark områden som mestadels bebos av ättlingar till italienska immigranter, andra områden där det mest bor svarta och områden som i generationer har bebotts av människor med irländskt påbrå.

På gott och ont skapar detta en traditionell och sällan ifrågasatt känsla för det gamla hemlandets kulturella särart. Samtidigt är det mycket som förenar människorna, och då inte minst religionen. Den allra största religionen här är kristendomen, och då främst katolicismen, och i tron samlas och samsas människor med olika ursprung, hudfärg och språk.

New Jerseys stolthet är den stora katolska katedralen i Newark, Cathedral Basilica of the Sacred Heart – Det heliga hjärtats katedralbasilika. Magnifikt byggd i franskgotisk stil ligger den högt uppe på Forest Hill, ett grönt parkområde med utblick över staden och dess ytterområden. Av samma storlek som anglikanska kyrkans stolthet Westminster Abbey i London är den USA:s femte största katedral, och här finns den största piporgel som någonsin byggts.

Redan i mitten av artonhundratalet började man planera bygget av en stor katedral i Newark. Den katolska befolkningen växte lavinartat med invandringen från Europa och både det andliga och det rent utrymmesmässiga behovet var skriande. När Newark fick sin förste biskop tog denne snabbt tag i nödvändigheten och satte igång att planera för de katolska invånarnas framtid.

Biskop James Roosevelt Bayley föddes i New York 1814, och var brorson till St. Elizabeth Ann Seton, USA:s första helgon. Liksom St. Elizabeth Ann döptes James Bayley in i episkopalkyrkan, och som vuxen kände han kallelsen att bli präst. Under flera år arbetade han i en protestantisk församling i Harlem på norra Manhattan, men 1842 lämnade han episkopalkyrkan och konverterade till katolicismen. Där prästvigdes han två år senare.

1853 utnämndes så James Roosevelt Bayley till Newarks förste biskop; han biskopvigdes i St. Patricks Cathedral på Manhattan, New York, och kom så till Newark där han såg sin församling växa sig allt större. När kyrkan 1859 fick överta en bit land på Forest Hill strax utanför Newarks redan då myllrande centrumkärna om biskop Bayley ett steg närmare sin livsdröm. Men trots detta lades den första byggstenen till katedralen inte förrän 1899 – två biskopar senare.

Vid det laget hade James Bayley blivit utnämnd till ärkebiskop i Baltimore, och efterträtts först av Michael Augustine Corrigan, och därefter av Winand Michael Wigger. Osämja om katedralens läge och kostnad förhalade byggandet, och inte förrän ett sekel efter att biskop Bayley först uttalade planerna på det stora kyrkbyggandet stod hans livsdröm färdig. Newark hade fått sin katedral, och den invigdes den 19 oktober 1954 av Newarks dåvarande ärkebiskop Thomas A. Boland.

I oktober 1995 besökte den dåvarande påven Johannes Paulus II USA, och däribland Newarks katedral. Påven blev så imponerad av den vackra katedralen, och dess levande församling, att han upphöjde den till basilika. Han motiverade upphöjelsen med följande omdöme:

“This magnificent building stands in the heart of Newark as a powerful reminder of God’s steadfast love for his People and as a sign of faith in Christ, our ‘hope of glory.'”

Bitte Assarmo