Katarina av Vadstena

Katarina av Vadstena föddes 1331, som ett av den Heliga Birgittas åtta barn, Redan som mycket liten visade hon tecken på att sträva efter ett liv i renhet och enligt legenden ville hon inte dia sin amma eftersom denna levde ett sedeslöst leverne.

Då Katarina var i tioårsåldern vigdes hennes äldre syster Ingeborg till nunna i Riseberga kloster i Närke. Samma år reste föräldrarna på pilgrimsresa till Spanien, och Katarina lämnades till klostret för att fostras av systrarna.

Enligt tidens sed blev hon tidigt bortgift – hon var bara tolv år när hon vigdes med riddaren Egard van Kyren. Men när hon 1350 ville följa med sin mor på dennas pilgrimsresa till Rom, gick hennes make med på det. När han avled en tid senare stannade Katarina hos Birgitta och blev hennes främsta medhjälpare.

Katarinas liv var ett liv i enkelhet och fromhet och Birgitta var hennes föredöme i allt. I huset vid Campo dei Fiori levde de ett klosterliknande liv med bön, fasta och vakor.

När Birgitta gick bort 1373 hade klostret i Vadstena börjat uppföras efter de ritningar som hon tagit emot i sina visioner. Katarina förde, tillsammans med brodern Birger, hennes kvarlevor till Vadstena och blev själv klostrets första abbedissa. Hon levde sitt liv i renhet och kyskhet och var mycket generös och givmild mot de fattiga. Hon tog också emot uppenbarelser, liksom sin mor.

1375 reste Katarina tillbaka till Rom, dels för att utverka Birgittas kanonisering, dels för att få den nya ordensregeln bekräftad.

Enligt Vadstena klosters minnesbok avled Katarina den 24 mars 1381. Hon skrinlades 1 augusti 1489 i Vadstena och hennes kvarlevor förvaras tillsammans med Birgittas i Vadstena klosterkyrka.

Katarina avbildas i Birgittinordens dräkt, och framställs ofta med en lilja, som ett tecken på hennes kyskhet. Hon har också ofta en hind vid sin sida, och om denna berättas två vitt skilda historier, som också de visar på Katarinas renhet.

Enligt den ena ska hon ha vandrat i skogen medan hennes make var på jakt tillsammans med några vänner. När de tog upp jakten på en hind sökte denna hjälp hos Katarina, som räddade dess liv. Den andra historien utspelar sig i Rom och berättar om att Katarina var på väg till kyrkan då en adelsman lagt sig i bakhåll för att röva bort henne. Då drog en hjort till sig hans uppmärksamhet och Katarina kunde passera ostörd.

Katarina av Vadstena firas den 2 augusti.

Bitte Assarmo

En version av den här texten har tidigare varit publicerad i Katolskt magasin