Årsta slott och den mytomspunna örfilen

Årsta Slott ligger i Österhaninge, några mil söder om Stockholm. Liksom alla slott med självaktning är det omgärdat av sägner. Den mest kända består av en historisk örfil.

Årsta har haft ståndsmässig bebyggelse sedan medeltiden, närmare bestämt sedan början av 1300-talet då Arestad, som det då kallades, var säte för Tyska Orden. Riksrådet Erik Axelsson köpte Tyska Ordens egendomar i Sverige år 1467 och av köpebrevet framgår att mer än hälften av dessa egendomar låg i Österhaninge och omfattade bl a Årsta, Vendelsö och Gålö. Erik Axelsson överlät sedan egendomen Årsta till brodern Laurens Axelsson Tott.

Hur bebyggelsen på Årsta såg ut på Tyska Ordens tid vet man inte men från två kopparstick från 1600-talet, utförda av Erik Dahlberg, kan man dock få en uppfattning om anläggningens utseende. På platsen finns också lämnar efter gammal bebyggelse som troligen härrör just från det medeltida Årsta.

Ekande örfil

Det nuvarande Årsta Slott uppfördes av Claes Hansson Bielkenstierna och hans hustru Barbro Åkesdotter Natt och Dag. Det började byggas omkring 1645 och stod klart i början av 1650-talet. Vem arkitekten är står inte helt klart men många historiker hävdar att slottet bär Erik Dahlbergs särprägel.

En av de mer populära sägnerna säger att det var Barbro Åkesdotter Natt och Dag som själv lät uppföra slottet medan maken var ute till sjöss. Hon var mäkta stolt över sitt verk och såg fram emot att maken skulle komma hem och få se vilket vackert slott hon låtit uppföra. Men saker och ting blev inte riktigt som hon tänkt sig. När Claes Hansson Bielkenstierna kom hem och upptäckte att hans hustru byggt ett slott som inte syntes från havet ska han nämligen ha gett henne en rejäl örfil. Enligt sägnen ekar fortfarande slaget efter örfilen i trapphuset varje natt klockan tolv…

Med tanke på den långa byggnadstiden lär det knappast finnas någon belägg för att Barbro Åkesdotter Natt och Dag skulle ha uppfört slottet på eget bevåg. Däremot skulle slottets skyddade placering i naturen visa sig vara välbetänkt några årtionden efter dess tillkomst, då ryssarna år 1719 brände och förstörde allt av värde de kunde se och nå från sjösidan i dessa trakter. Årsta Slott skonades och har bevarat en intakt slottsexteriör från 1600-talets mitt.

Nådde höga befattningar

Claes Hansson Bielkenstierna föddes i Stockholm 1615. Han blev tidigt faderlös och stod under sina uppväxtår under Axel Oxenstiernas förmyndarskap. Mellan 1632-1634 gjorde han en studieresa till Holland, England och Frankrike och väl hemma igen tog han tjänst i flottan. Under sin livstid uppnådde han höga befattningar, han blev skeppsmajor 1641, amirallöjtnant 1644 och guvernör över arvprins Karl Gustavs förläningar 1650. 1652 blev han friherre 1652, två år senare riksråd och därefter och befälhavare över flottan under danska kriget 1657-1660.

Barbro Åkesdotter Natt och Dag var dotter till riksmarskalken Åke Axelsson Natt och Dag. Hennes födelseår är höljt i dunkel men hon bör ha varit i tjugoårsåldern i september 1643, då hon gifte sig med Claes Hansson Bielkenstierna. Claes Hansson Bielkenstierna var då 28 år gammal och paret fick närmare tjugo år tillsammans innan han gick bort 1662. 1665 gifte Barbro Åkesdotter Natt och Dag om sig med Knut Jönsson Kurck och hon levde fram till mars 1680, då hon avled i parets hem i Stockholm.

Fredrika Bremers sommarnöje

Från 1400-talet och fram till 1800-talets mitt har flera namnkunniga adelssläkter varit ägare till Årsta Slott. 1805 köptes det av brukspatron Carl Fredrik Bremer för att bli familjens sommarställe. Hans dotter Fredrika Bremer, som var fyra år då fadern köpte slottet, tillbringade många av sin barndoms och ungdoms somrar just på Årsta och här utförde hon också en stor del av sitt författarskap.

1853 såldes slottet till Aftonbladets grundare, Lars Johan Hierta men Fredrika Bremer fortsatte att besöka ungdomens sommarnöje eftersom familjerna var vänner. Under sitt sista levnadsår bodde hon permanent på Årsta Slott. Det var också här hon dog, på nyårsafton 1865, då hon var på slottet för att fira nyår. I ett rum på andra våningen finns hennes möbler i empirestil kvar.

Numera innehas Årsta Slott av Haninge kommun. Haninge golfklubb residerar på ägorna men slottet är också öppet för allmänheten. Ett populärt besöksmål sommar som vinter, där det ligger omgivet av Österhaninges vackra natur bara ett stenkast från huvudstaden. Och vem vet – lyssnar man riktigt noga kanske man hör ekot av den mytomspunna örfilen.

Bitte Assarmo