Lär dig latin med appen Duolingo

Den populära språkappen Duolingo har lanserat en kurs i latin. Latinet, som länge har betraktats som ett dött språk som endast existerar i dammiga böcker. Men dr Marco Romani, som är en av initiativtagarna till kursen, håller inte med:
– Vi strävar efter att se latinet som ett språk för kommunikation, som människor ska kunna prata och som man lär sig just genom att tala.

Marco Romani arbetar för Paideia Institute, en utbildningsorganisation som marknadsför studier i latin och antik grekiska, och som samarbetar med Duolingo i skapandet av det webbaserade latinprogrammet.

Han säger att kursen är skapad för nybörjare som inte förväntas ha några tidigare latinkunskaper. Alla kan alltså läsa kursen och efter avslutad kurs ligga på en nivå över medel när det gäller att tala och läsa latin.

Det som gör Duolingos kurs olik mer traditionella latinkurser är just att man lär sig konversera. De flesta latinkurser fokuserar istället på översättningar av texter skrivna på latin. Men Romani lär alltså ut enkla konversationsfraser som gradvis hjälper studenterna att ta till sig språkets viktigaste strukturer för att på så sätt kunna förkovra sig.

Romani påpekar att kursens ljudinslag är ett sätt som hjälper till med detta. Ljudet är också inbäddat i hela kursen, så att studenterna kan lyssna på alla meningar de jobbar med.

Kursen använder det klassiska uttalet för latin, vilket dock skiljer sig från det som de flesta katoliker är vana vid att höra i mässan eller i andra kyrkliga sammanhang. Men latin som talspråk tllhandahåller en bra grund för fortsatta studier, säger Romani.

Vad finns det då för fördelar med att lära sig latin? Många, försäkrar Romani, och en är att omkring 65 procent av de engelska glosorna ursprungligen kommer från latinet. Den siffran blir dessutom högre om man tittar på tekniska och medicinska vetenskaper.

Latinet kan också fungera gränsöverskridande, och ger åtkomst till en enorm litteraturskatt som skrivit på latin och som sträcker sig från antiken ända till modern tid.

Källa: Catholic News Agency