Teresa av Calcutta

Redan under sin livstid betraktades moder Teresa av många som en helig person, och hennes smeknamn var ”slummens helgon”. Det var just i slummen hon verkade, för att ge mening till de sjuka, döende och övergivna. Idag är hon ett av Kyrkans mest älskade helgon och firas denna dag, den 5 september.

Sankta Teresa av Calcutta föddes 1910 som Anjeze (Agnes) Gonxhe Bojaxhiu i en albansk familj i Skopje, nuvarande Makedonien. Redan som tonåring gick hon in i kloster, och efter en kort tid hos Loretosystrarnas orden på Irland skickades hon, 18 år gammal, till Indien där hon började arbeta som lärare och rektor på Loretoskolan i Calcutta.

Det var där, i Indien, som hon fick ”ett kall inom ett kall”, som hon själv sa. Gud sade till henne att sluta undervisa och att istället viga sitt liv åt de fattiga.

Guds röst förde henne till Calcuttas slumkvarter, där hon skulle bistå de sjuka och fattiga med hjälp och stöd, och där hon kom att bli en ikon redan under sin livstid, känd som ”mother”. Några år senare grundade hon, med Vatikanens tillstånd, sin egen orden Missionaries of Charity, en nunneorden som snabbt fick stor spridning. Redan i slutet av 1970-talet fanns grenar av hennes orden i både Asien, Afrika, USA och Europa.

Moder Teresa uppmärksammades internationellt och fick hon ta emot många priser och hedersbetygelser för sitt och systrarnas arbete, bland annat erhöll hon 1971 påve Johannes XXIII:s fredspris, av dåvarande påven Paulus VI.

1979 fick hon ta emot Nobels fredspris med följande motivation:
”Med detta tilldelande har den norska nobelkommittén uttryckt sitt erkännande av Moder Teresas arbete i att bringa hjälp till människor i lidande. Detta år har världen vänt sin uppmärksamhet till barns och flyktingars utsatta situation, och dessa är precis de kategorier för vilka Moder Teresa under så många år och så självutplånande arbetat.”

Själv ville Teresa inte delta i banketten efter prisutdelningen. Hon tyckte att pengarna borde ha gått till de fattiga istället och för sina prispengar höll hon senare en middag för 2000 fattiga i Calcutta.

Efter att det kommunistiska östblocket i Europa föll i början av 1990-talet reste Moder Teresa tillbaka till Albanien, tillsammans med några av systrarna. Där togs hon emot som en efterlängtad vän och öppnade flera kommuniteter på kort tid.

När hon dog den 5 september 1997, 87 år gammal, verkade Missionaries of Charity på över 600 platser i 123 länder. Uppskattningsvis arbetar omkring 4000 systrar och 400 präster i hennes verksamheter, och de driver bland annat vårdhem och barnhem, skolor och familjerådgivningsprogram och boenden för människor med spetälska, tuberkulos och HIV/AIDS.

Efter att man kunnat koppla två mirakel till henne saligförklarades hon 2003 av påve Johannes Paulus II. Den 4 september 2016 helgonförklarades hon av påve Franciskus, en ceremoni som direktsändes av inte mindre än 120 TV-kanaler, däribland Sverige Television.
 
Bitte Assarmo

En version av denna text har tidigare varit publicerad i tidskriften Katolskt magasin
 

a