7 oktober – Heliga Birgitta

Den 7 oktober firar vi den Heliga Birgitta, Sveriges och Europas skyddspatron. Länge var hon det enda svenska och nordiska helgonet som har en påves godkännande (Bonifatius IX år 1391) men 5 juni 2016 helgonförklarades även Elisabeth Hesselblad.  

Heliga Birgitta föddes i Uppland omkring 1302. Hon gifte sig vid 13 års ålder med Ulf Gudmarsson i Östergötland och de fick åtta barn. Vid tiden för Ulfs död 1344 började Birgitta allt oftare få uppenbarelser, som nedtecknades av hennes biktfäder. Uppenbarelserna ledde till att hon ville instifta en ny klosterorden och grunda ett kloster för både munkar och nunnor i Vadstena.

För att få grunda en ny klosterorden måste påven ge sitt godkännande. Därför reste Birgitta 1349 till Rom. Påven bodde då inte i Rom utan i Avignon i Frankrike men Birgitta arbetade intensivt för att få påven att flytta tillbaka till Rom och att få sin nya klosterregel godkänd. 1370 blev till sist Birgittinerorden, Den allra heligaste Frälsarens orden, godkänd av påven Urban V.

År 1371, när Birgitta var 68 år gammal, påbörjade hon en vallfärd till Heliga landet. När hon återkom till Rom våren 1373 var hon försvagad av sjukdom, och den 23 juli samma år avled hon i sin bostad vid nuvarande Piazza Farnese. 1384, elva år efter Birgittas död, invigdes så Vadstena kloster, efter de instruktioner hon själv utarbetat.

Heliga Birgitta helgonförklarades den 7 oktober 1391. Hennes rykte världen över grundar sig på hennes kärlek till Kristus och kyrkan, hennes fromhet och realism och omsorger om andra men också på hennes mod inför såväl världsliga herrar som kyrkliga dignitärer.

Källa: Stockholms Katolska Stift

%d bloggare gillar detta: