Jungfru Marias upptagning i himlen

Den 15 augusti firar Kyrkan jungfru Marias upptagning i himlen. Kyrkan lär att Maria har upptagits till kropp och själ i himlen och hennes mänskliga gestalt blir vid hennes upptagning förvandlad, utan att hon upphör att vara människa. Av Maria lär vi oss att döden inte är att upphöra att existera, utan att gå till Fadern, för att vara hos honom.

Bibeln berättar inte om Marias upptagande i himmelen och det finns inga vittnesbörd om vad som hände vid hennes död. Men festen firades redan tidigt i den kristna historien, först i Jerusalem under 400-talet och sedan i österns kyrkor och från 600-talet i Rom. Och under medeltiden firades Sveriges nationaldag just på denna dag.

Redan från första början är jungfru Maria fullt förenad med sin gudomlige Son och hans levnadsöde, från hennes ja till ängeln vid bebådelsen genom graviditeten och under hans barndom. Hon fostrar honom och ser honom växa upp, och hon följer honom då han lämnat hemmet och går ut i sitt uppdrag. Hon finns vid korset, där hon förenar sig med honom och hans frambärande av sitt liv som offer, och hon tar emot hans döda kropp, när den tas ner från korset, såsom vi sett i otaliga Pietáframställningar.

Kyrkofadern Johannes av Damaskus säger: “Hon bar Skaparen som sitt barn vid sitt bröst, därför måste hon också bo med honom i det himmelska tabernaklet. Hon hade sett sin son på korset. Nu måste hon se honom på Faderns tron”.

Jungfru Maria var och förblev förenad med Sonen. Därför firar kyrkan hennes upptagande till himmelen.

%d bloggare gillar detta: